TANGGUNGJAWAB IBU BAPA "JANGAN LENGAHKAN BERI NAMA BAYI ANDA"

 Google,than jumpa blog ni... http://drfauzee.blogspot.com/2011_01_01_archive.html

1. Mengapakah Islam menganjurkan pemilihan nama yang elok kepada bayi yang baru dilahirkan? Kalau boleh dijelaskan dengan memberi nas atau hadis yang berkaitan hal ini.

Kita sering mendengar ungkapan: “Apa ada pada nama”?! Nama adalah lambang identiti seseorang, dengan nama itulah ia dikenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai bila-bila sehingga ke Hari Akhirat. Dalam bahasa al-Quran, nama adalah terjemahan bagi perkataan al-Ism yang berasal dari akar kata al-wasm yang bermaksud tanda, dengan maksud dengan nama akan dapat diketahui dan dikenali seseorang dan menjadi tanda baginya;

Ada pendapat yang mengatakan ia berasal dari perkataan al-sumuw yang bermaksud tinggi, sekaligus memberi maksud yang nama adalah gambaran ketinggian dan keluhuran tuan yang ampunya nama.

Nama juga merupakan gambaran bagi sifat, gaya hidup dan pemikiran kedua ibu bapa seseorang. Lazimnya anak-anak apabila bersama-sama rakan sebaya akan membandingkan namanya dengan nama rakan-rakannya dan sering bertanya apakah maksud di sebaliknya nama masing-masing. Akhirnya kedua-dua ibubapalah yang menjadi rujukan.

Memberikan nama yang baik kepada bayi yang baru dilahirkan adalah salah satu daripada kewajipan seorang yang terhadap anaknya, sekaligus menjadi hak anak yang mesti dipenuhi oleh sang ayah. Dalam satu athar, seorang anak telah menemui Khalifah Umar dan bertanya mengenai hak seorang anak keatas bapanya, beliau telah menjelaskan: Memilih ibunya, memperelokkan namanya dan mengajarkan kepadanya al-Qur`an.

Abu Darda` ada meriwayatkan yang Rasulullah SAW ada bersabda: Sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari Kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan juga nama bapa-bapa kamu, maka perelokkalah nama-namamu. (HR Abu Daud).

Dalam hadith Samurrah, Rasulullah SAW telah mengabungkan tiga perkara itu aqiqah, memberi nama dan mencukur kepada yang sebaik-baiknya dilakukan pada hari yang ketujuh kelahiran. Dalam hadirth riwayat al-Bukhari dari Sahal bin Saad al-Sa`idi dijelaskan Ibu Abi Usayd telah membawa anaknya selepas kelahirannya kepada Nabi SAW dimana Rasulullah SAW bertanya mengenai namanya, lalu diberitahu namanya, Nabi berabda: Tidak! Bahkan namanya adalah Munzir.

Rasulullah SAW sendiri bila dikurniakan anak dari Juwairiyyah al-Qibtiyyah telah berkata: Saya telah dikurniakan seorang anak lelaki semalam lalu saya namakan dengan nama bapa saya, Ibrahim. (HR Muslim).

Hadith ini menjelaskan keluasan tempoh untuk memberi nama, samada pada hari kelahirannya, hari ketiga atau hari aqiqah. Malah harus pada hari sebelumnya atau selepasnya.

Isu ini telah diperjelaskan dengan panjang lebar oleh Imam Syam al-Din Muhammad bin Abu Bakr Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (m.752H) dalam karyanya Tuhfat al-Wadud bi Ahkam al-Mawlud dengan menyenarai sejumlah hadith dari Nabi SAW.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan pemilihan nama yang indah dan baik?

Nama yang elok dan indah ialah nama yang sedap disebut, mempunyai makna dan dan maksud yang baik, terhindar dari makna dan sifat yang dilarang olah agama atau sekurang-kurangnya nama-nama asing dan mengelirukan.

3. Nama baik boleh memberikan kesan jiwa atau rohani kepada pemiliknya untuk berkelakuan baik. Sejauhmana benarnya nama itu akan mempengaruhi atau mempunyai kaitan yang rapat dengan personaliti/perwatakan seseorang itu?

Memang benar yang nama itub lebih kepada aspek maknawi, namun penguruhnya terhadap luaran juga besar, jika tidak masakan ada orang yang sanggup menjaga dan mempertahankan namanya lebih dari menjaga harta, agar tidak tercemar dan terjejas nama baiknya.

4. Seandainyalah seseorang itu memiliki nama yang bermaksud buruk atau tidak elok, perlukah dari segi syarak, dia menukarkan nama tersebut?

Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baginda telah menukar nama-nama yang tidak baik. Aishah RA berkata: Rasulullah SAW telah menukar nama-nama yang buruk (Riwayat Tirmidhi). Ibn Umar berkata: Anak perempuan Umar dinamakan dengan nama `Asiah (wanita yang derhaka), lalu dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan Jamilah (HR Tirmidhi dan Ibn Majah).

Ada kes dimana Rasulullah SAW menukar nama seorang yang bernama Abdul Hajar (hamba batu) kepada Abdullah. Ada yang bernama `Asi (yang derhaka) lalu ditukar kepada Muti` (yang taat).

5. Dalam memilih nama, apakah garis panduan yang ditetapkan syarak?

Telah disebutkan yangh memilih nama yang baik-baik adalah hak seorang. Dengan itu ia semestinya hendaklah dilakukan sebaiknya. Jangan pakai ikut suka sahaja, tanpa panduan.Jika perlu dapatkan penjelasan dan panduan dari mereka yang berkeahlian dan mengetahui. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, dimana mereka merujuk perkara tersebut kepada baginda SAW. Rasulullah SAW ada bersabda: Berikanlah nama dengan nama para Nabi-nabi, dan nama yang paling disukai oleh Allah ialah Abdullah dan Abdul Rahman…(HR Abu Daud dan al-Nasaii.

6. Segelintir individu yang mempunyai nama yang baik tetapi kita dapati ia tidak sebagaimana cantik dan baiknya sikap dan tingkah laku empunya nama. Mengapa itu berlaku? Atau adakah apabila nama itu terlalu berat untuk dibawa, natijahnya ia jadi sebaliknya?

Nama bukan satu-satu faktor yang menyebabkan seorang itu menjadi baik. Ia hanya langkah pertama dan permulaan yang semestinya disusuli dengan langkah seterusnya iaitu mendidik anak-anak itu dengan pendidikan yang sebaiknya. Tugas ibu bapa tidak selesai dengan memberi nama yang baik sahaja. Ia hanyalah permulaan yang disusuli dengan asuhan dan didikan yang berpanjangan. Persekitaran keluarga dan masyarakat yang kondusif juga mempunyai pengaruh yang besar. Tidak berbangkit soal nama itu berat atau ringan!

7. Dalam satu situasi di mana kepercayaan ibu bapa atau orang tua dahulu kepada nama yang tidak mampu dibawa/berat oleh seseorang bayi itu menyebabkan bayi atau kanak-kanak itu diberikan nama timangan. Ada tidak ulasannya dari segi syarak dalam hal sebegini?

Dalam Islam, terkenal sejak zaman awal lagi tradisi memberiakn kepada individu dengan kunyah atau nama timangan ini. Syeikh Abdullah Nasih Ulwan dalam karyanya Tarbiah al-Awlad telah menyebut beberapa kebaikan dari nama timangan ini antaranya untuk memulia dan menghargai yang ampunya diri, mengembangkan personalitinya dan meliharkan kegembiraan untuknya bila dipanggil dengan nama timangan disamping melatihnya untuk berinteraksi dengan orang yang lebih tua.

Rasulullalh SAW pernah memangil Abu Hurayrah dengan Aba Hir. `Aishah dengan `Aishi, Usamah dengan Usaim, Miqdad dengan Qudaim dan sebagainya, namun ia tiada kaitan dengan nama itu berat untuk dirinya.

8. Ada nama Melayu diterjemahkan ke bahasa Arab mempunyai makna buruk dan memalukan, bagaimana Islam melihat perkara ini?
Islam menyukai yang baik. Jika ia tidak baik, ia hendaklah dihindari.

9. Menerusi kisah-kisah yang berlaku di zaman Rasulullah di mana baginda menukarkan nama para sahabat yang mempunyai maksud nama yang tidak elok kepada baik. Mungkin ketika itu prosedurnya mudah tetapi di zaman sekarang, tentunya perlu melalui banyak karenah birokrasi. Apakah pandangan Ustaz dan mungkin ada cadangan agar usaha ini dapat dipermudahkan?

Saya berpendapat pihak yang berkenaan sepatutnya mempermudahkan peraturan dan urusan pertukaran nama ini, demi untuk keselesaan mereka yang terlibat dengan perkara ini.

10. Ada tidak sebarangan tegahan syarak dalam hal berkaitan pemilihan nama?

Yang ditegah ialah menamakan dengan nama yang dilarang seperti nama yang khusu bagi Allah atau sembahan-sembahan lain. Abdul Rahman bin Auf berkata nama saya sebelum Islam ialah Abdul Ka`bah lalu ditukar oleh Nabi SAW kepada Abdul Rahman, begitu juga nama-nama mereka yang melambangkan kekufuran dan yang terkenal dengan kejahatannya, nama-nama yang memberikan maksud yang tidak baik. Sekurangnya, nama-nama yang tidak beridentitikan Islam.

11. Trend pemilihan nama untuk anak-anak sudah semakin berubah di mana kalau zaman dahulu, nama seseorang itu dipilih lebih kepada keindahan alam, bunga-bungaan dan hari-hari tertentu. Namun beberapa tahun kebelakangan ini, pemilihan nama gabungan antara ibu dan bapa, nama-nama Arab, gabungan nama moden yang bermaksud baik semakin menjadi ikutan masa kini. Mengapa perubahan ini berlaku mengikut pandangan ustaz dan apakah pandangan Islam mengenainya?

Perubahan kepada yang baik dan lebih baik adalah digalakkan. Mungkin hasil dari kesedaran kedua ibu bapa betapa mustahaknya nama-nama yang baik. Apalah maknanya kombinasi nama ibu dan bapa kalau ia tidak memberikan apa-apa makna. Nama anak bukanlah eksperimen yang kononnya lambang kasih sayang suami isteri dengan menabadikan sebahagaian dari nama ayah dan ibu.

Gambarakanlah situasi dimana semua orang berhimpun di Mahshar nanti dengan menyebut namanya yang tidak diketahui usul asalnya. Ada baiknya jika ibu dan bapa menyebut nama anaknya sepenuhnya bukannya rengkasan, lebih malang jika direngkaskan dengan menggunakan panggilan-panggilan asing.

Oleh:
Prof Madya Dr Fauzi Deraman

Comments