SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H

Sticky post, sila scroll ke bawah untuk entri selanjutnya atau tekan perkataan HOME di page tab blog ieta. As salam. Sempena bulan Ma'al Hijrah ini, saya buat SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H untuk mencari blogger yang rajin bertandang ke Blog ieta dan sudi tersenarai ke dalam bloglist Blog ieta bagi memudahkan saya menjalankan blogwalking di kala kelapangan.

SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H, Ma'al Hijrah, Blog ieta

SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H ini berlangsung selama SEMINGGU dari tarikh entri ini dipublishkan. SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H ini dianjurkan oleh Blog ietaPenyertaan terbuka kepada semua blogger. Syarat-syaratnya seperti berikut :

1) Follow Blog ieta.
3) Copy coding berikut DAN tepekkan ke dalam entri blog anda.<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">As salam. Sempena bulan&nbsp;</span><b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">Ma'al Hijrah</b><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">&nbsp;ini,&nbsp;</span><b style="text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><a href="http://www.ieta-myblog.blogspot.com/">Blog ieta</a></span></b><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">&nbsp;membuat </span><a href="http://ieta-myblog.blogspot.com/2013/11/segmen-bloglist-maal-hijrah-1435h.html" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"><b>SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H</b></a><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">&nbsp;untuk mencari blogger yang rajin bertandang ke&nbsp;</span><b style="text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><a href="http://www.ieta-myblog.blogspot.com/">Blog ieta</a></span></b><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">&nbsp;dan sudi tersenarai ke dalam bloglist&nbsp;</span><b style="text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><a href="http://www.ieta-myblog.blogspot.com/">Blog ieta</a></span></b><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">.</span><br />
<!--more--><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://ieta-myblog.blogspot.com/2013/11/segmen-bloglist-maal-hijrah-1435h.html"><img alt="SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H, Ma'al Hijrah, Blog ieta" border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-756i_LgUyM0/UnfsVDtrRxI/AAAAAAAAD8s/5Rfvv7D-wb8/s1600/SEGMEN+MA'AL+HIJRAH.JPG" height="141" title="SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H" width="320" /></a></div>
<br />
<a href="http://ieta-myblog.blogspot.com/2013/11/segmen-bloglist-maal-hijrah-1435h.html" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"><b>SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H</b></a><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">&nbsp;ini berlangsung selama&nbsp;<b>SEMINGGU</b>&nbsp;dari tarikh entri ini dipublishkan.</span><b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">&nbsp;</b><b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"><a href="http://ieta-myblog.blogspot.com/2013/11/segmen-bloglist-maal-hijrah-1435h.html">SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H</a>&nbsp;</b><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">ini dianjurkan oleh</span><b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">&nbsp;</b><a href="http://www.ieta-myblog.blogspot.com/" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; font-weight: bold; text-align: justify;">Blog ieta</a>.&nbsp;<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">Penyertaan terbuka kepada semua blogger.&nbsp;</span><b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">Syarat-syaratnya seperti berikut :</b><br />
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><br /></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">1) Follow&nbsp;<a href="http://www.ieta-myblog.blogspot.com/">Blog ieta</a>.</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">2) Follow&nbsp;<a href="http://www.duniailmuieta.blogspot.com/">Blog Dunia Ilmu Ieta</a>.</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">3) Copy coding berikut DAN t</span></b><b><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">epekkan ke dalam entri blog anda.</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<center>
<div style="background: #fff; border: 5px solid #81BEF7; padding: 2px; width: 500px;">
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="widget-content" style="height: 400px; overflow: auto; width: 500px;">
&lt;span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;As salam. Sempena bulan&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;Ma'al Hijrah&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;ini,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;b style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;&lt;a href="http://www.ieta-myblog.blogspot.com/"&gt;Blog ieta&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;membuat &lt;/span&gt;&lt;a href="http://ieta-myblog.blogspot.com/2013/11/segmen-bloglist-maal-hijrah-1435h.html" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;untuk mencari blogger yang rajin bertandang ke&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;b style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;&lt;a href="http://www.ieta-myblog.blogspot.com/"&gt;Blog ieta&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;dan sudi tersenarai ke dalam bloglist&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;b style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;&lt;a href="http://www.ieta-myblog.blogspot.com/"&gt;Blog ieta&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;<br />
&lt;!--more--&gt;&lt;br /&gt;<br />
&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;<br />
&lt;a href="http://ieta-myblog.blogspot.com/2013/11/segmen-bloglist-maal-hijrah-1435h.html"&gt;&lt;img alt="SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H, Ma'al Hijrah, Blog ieta" border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-756i_LgUyM0/UnfsVDtrRxI/AAAAAAAAD8s/5Rfvv7D-wb8/s1600/SEGMEN+MA'AL+HIJRAH.JPG" height="141" title="SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
&lt;a href="http://ieta-myblog.blogspot.com/2013/11/segmen-bloglist-maal-hijrah-1435h.html" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;ini berlangsung selama&amp;nbsp;&lt;b&gt;SEMINGGU&lt;/b&gt;&amp;nbsp;dari tarikh entri ini dipublishkan.&lt;/span&gt;&lt;b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://ieta-myblog.blogspot.com/2013/11/segmen-bloglist-maal-hijrah-1435h.html"&gt;SEGMEN BLOGLIST MA'AL HIJRAH 1435H&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;ini dianjurkan oleh&lt;/span&gt;&lt;b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;a href="http://www.ieta-myblog.blogspot.com/" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; font-weight: bold; text-align: justify;"&gt;Blog ieta&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;Penyertaan terbuka kepada semua blogger.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"&gt;Syarat-syaratnya seperti berikut :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;<br />
&lt;div style="text-align: justify;"&gt;<br />
&lt;b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;<br />
&lt;div style="text-align: justify;"&gt;<br />
&lt;b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;1) Follow&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.ieta-myblog.blogspot.com/"&gt;Blog ieta&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;<br />
&lt;div style="text-align: justify;"&gt;<br />
&lt;b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;2) Follow&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.duniailmuieta.blogspot.com/"&gt;Blog Dunia Ilmu Ieta&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;<br />
&lt;div style="text-align: justify;"&gt;<br />
&lt;b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;3) Copy coding berikut DAN t&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;epekkan ke dalam entri blog anda.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;<br />
<div>
&lt;b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;4)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;Jawab soalan berikut :&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;<br />
&lt;ol&gt;<br />
&lt;li style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;Nyatakan maksud Muharram.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;Nyatakan&amp;nbsp;&lt;span style="background-color: white; line-height: 24px; text-align: justify;"&gt;Peristiwa-Peristiwa Penting Islam Di Bulan Muharram.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;&lt;span style="background-color: white; line-height: 24px; text-align: justify;"&gt;Nyatakan&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: white; line-height: 24px; text-align: justify;"&gt;2 Peristiwa penting pada 10 Muharram&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;<br />
&lt;/ol&gt;<br />
&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;&lt;span style="line-height: 24px;"&gt;&lt;b&gt;5) Nyatakan URL link entri anda &lt;a href="http://ieta-myblog.blogspot.com/2013/11/segmen-bloglist-maal-hijrah-1435h.html"&gt;di sini&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;<br />
&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;&lt;span style="line-height: 24px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
&lt;div style="text-align: justify;"&gt;<br />
&lt;span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"&gt;&lt;span style="line-height: 24px;"&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="http://www.bloggerlelaki.com/2013/11/peristiwa-di-bulan-muharram.html"&gt;SUMBER&lt;/a&gt;. &lt;/b&gt;Kredit kepada blogger&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;a class="g-profile" href="https://plus.google.com/105542699140961746011" target="_blank"&gt;+kucha lana&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</div>
<div>
<br /></div>
</div>
</div>
</center>
<br />
<b><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">4)&nbsp;</span></b><b><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Jawab soalan berikut :</span></b></div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Nyatakan maksud Muharram.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;">Nyatakan&nbsp;<span style="background-color: white; line-height: 24px; text-align: justify;">Peristiwa-Peristiwa Penting Islam Di Bulan Muharram.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="background-color: white; line-height: 24px; text-align: justify;">Nyatakan&nbsp;</span><span style="background-color: white; line-height: 24px; text-align: justify;">2 Peristiwa penting pada 10 Muharram</span></span></li>
</ol>
<span style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif;"><span style="line-height: 24px;"><b>5) Nyatakan URL link entri anda <a href="http://ieta-myblog.blogspot.com/2013/11/segmen-bloglist-maal-hijrah-1435h.html">di sini</a></b></span></span><br />
<br />
<b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 24px; text-align: justify;"><a href="http://www.bloggerlelaki.com/2013/11/peristiwa-di-bulan-muharram.html">SUMBER</a>. </b><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 24px; text-align: justify;">Kredit kepada blogger</span><b style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 24px; text-align: justify;">&nbsp;<a class="g-profile" href="https://plus.google.com/105542699140961746011" target="_blank">+kucha lana</a>&nbsp;</b>

4) Jawab soalan berikut :
 1. Nyatakan maksud Muharram.
 2. Nyatakan Peristiwa-Peristiwa Penting Islam Di Bulan Muharram.
 3. Nyatakan 2 Peristiwa penting pada 10 Muharram
5) Nyatakan URL link entri anda di sini
SUMBER. Kredit kepada blogger +kucha lana 

Selamat menyambut ma'al hijrah. Moga tahun ini rezqi bertambah melimpah ruah, dapat bantu orang-orang susah dan moga mendapat ilmu-ilmu yang penuh barkah.


Comments

 1. good luck ya kak ieta.. mia tak dapat nak join buat masa ini... huhuhu

  ReplyDelete
 2. saya boleh join tak..thanks tuk backlinks tu

  ReplyDelete
 3. bagus juga segmen Ieta ni, boleh menambahkan pengetahuan pulak

  ReplyDelete
 4. Salam Maal Hijrah... Semoga berjaya. Segmen yg bagus dan berilmu.

  p/s: Maaf ye... belum terbuka hati utk keluar dari persaraan bersegmen.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Saja je suka2 BM, sebenarnya tak buat segmen ni pown ramai dah pengunjung setia yg sudi berkunjung dlm blog yg tak seberapanya ni... just nak menggalakkan pembaca membaca n berkunjung ke blog rakan blogger yg lain :)

   Delete
 5. Salam Maal Hijrah Leta...Semoga Tahun ini dalah lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya...

  ReplyDelete
 6. salam Ieta. Kita join the segmen ya...
  http://myblogsantai.blogspot.com/2013/11/segmen-bloglist-maal-hijrah-1435h.html

  ReplyDelete

Post a Comment

DISCLAIMER

Saya bukan perawat, bukan guru silat, bukan guru kerohanian dan tiada kaitan dengan sesiapa.

Sila bersabar, jaga adab, jangan taksub, jauhi syirik, jangan menipu dan jangan mencarut.

Saya anti penganiayaan, penipuan (scammer), ajaran sesat (sihir, syirik dan khurafat) dan kumpulan gila isim jahil murokkab.

Semua amalan menyimpang dari akidah Islam saya tolak. Saya tidak suka perdebatan, perbalahan mencarut dan memaki-hamun. Mereka yang biadap saya tinggalkan terus. Memaki dan mencarutkan saya? Saya sekolahkan adab pakej maki free.

Rules saya :
1) Tidak beri sedekah kepada scammer online.
2) Tidak berminat mengumpat, cerita hal orang tiada kaitan dengan saya, kondem tanpa dengar hal sebenar, saya tidak suka dan tidak mahu dengar.
3) Beri salam senyap dan hendak bersembang kosong adalah dilarang sama sekali.

https://linktr.ee/PuteriNurCahayaCikguiEta

Terima kasih sudi berkunjung. Sila komen untuk saya singgah laman sosial anda pula. Hanya komen berkaitan entri (artikel) sahaja disiarkan. Harap maklum.

Ingin beriklan secara professional? Sila e-mail kepada kisahcikguieta@gmail.com ya.